Naar de inhoud Naar het menu

Privacyverklaring social

over social media platforms

Freedom verwerkt jouw persoonsgegevens voor het gebruik van social media. Dit doen we op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Freedom Internet BV, TT Melissaweg 23-25, 1033 SP Amsterdam, KvK 74768573.

Bij vragen kun je contact opnemen met privacy@freedomnet.nl.

Privacyverklaring van de social media platforms

Ieder social media platform heeft eigen regels waaraan je bent gebonden als je het platform gebruikt. Lees die regels vooral goed door, als je daarvoor de tijd kunt vinden. Kijk ook eens naar de instellingen: je kunt heel veel schuifjes van 'aan' naar 'uit' schuiven!

Freedom zit op Facebook en Instagram, Twitter, Linkedin, Vimeo en Reddit.

Hier vind je alle privacyverklaringen per platform:

Facebook en Instagram

Twitter

Linkedin

Vimeo

Reddit

2. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens om je te informeren over Freedom. Dit gebeurt alleen als jij ons volgt of bericht. Let op: ons social media account is geen vervanging van de helpdesk. Als je vragen hebt, zullen we je doorverwijzen.

Alle publicaties op ons social media account zijn ook op onze website te lezen.

Wij verwerken jouw gegevens als gebruiker van het social media platform. Je bepaalt zelf of je ons volgt of bericht, zodra je akkoord bent gegaan met de voorwaarden van het platform. 

3. Wat is de grond voor verwerking?

De grond voor verwerking is toestemming. Die geef je als je gebruikmaakt van het platform en contact met ons zoekt.

4. Om welke persoonsgegevens gaat het?

Dit zijn gegevens die jij zelf opgeeft als je het platform gebruikt, zoals je (gebruikers)naam, leeftijd, geo locatie, voorkeuren, etc.

Deze gegevens kunnen voorkomen in persoonlijke berichten (PM’s) of in reacties op onze posts. Maar ook als je een bericht van Freedom deelt, een like geeft of wanneer je ons kenmerkt door een tag.

5. Wie heeft toegang tot jouw gegevens en met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Bij Freedom zijn een aantal afdelingen die de socials beheren. Dit zijn de afdeling marketing & communicatie, PA en de directie. Toegang en delen vindt plaats op grond van het need to know principe.

6. Toepassingen van derden

We gebruiken geen toepassingen van derden. We stellen het account op het platform zo in dat we zo min mogelijk gegevens verwerken. We gebruiken de socials dus niet om gegevens over jou te genereren.

7. Wat zijn je rechten als betrokkene en hoe kun je die uitoefenen?

- Recht op inzage en correctie: Je mag altijd zien welke gegevens Freedom van je heeft en als ze niet kloppen mag je ze aanpassen.

- Recht op wissen: Als Freedom persoonsgegevens heeft van jou die niet noodzakelijk zijn, dan mag je ze laten wissen. Wij zijn beperkt in de mogelijkheden omdat het niet onze eigen omgeving is, maar die van het social media platform.

- Recht op beperking van de verwerking: Je mag ons vragen bepaalde gegevens van jou niet te verwerken. Dat geldt alleen voor zover we dat kunnen, omdat wij gebonden zijn aan de omgeving van het social media platform.

- Recht op overdraagbaarheid: Als je wilt, leveren we je een overzicht van alle gegevens die we van je hebben, zodat je ze mee kunt nemen. Als je van dit recht gebruik wilt maken kun je een e-mail sturen naar de privacy officer via privacy@freedomnet.nl.

8. Waar kun je een klacht indienen?

Heb je een klacht? Dan kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar via fg@freedomnet.nl. Komen jullie er niet uit? Dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.