Wil je meekijk-vrij internet?

Wat doen wij voor jouw internetvrijheid?

Freedom Internet strijdt voor vrijheid op het internet, voor privacy, voor databescherming, voor veiligheid en doet dat waar nodig samen met anderen die digitale vrijheden willen beschermen. We zetten public affairs en juridische instrumenten in, en schuwen de media niet. Er is een aantal concrete punten te noemen waarop wij ons inzetten, maar deze lijst is niet uitputtend. Als je een misstand wilt aandragen waarvan je denkt dat Freedom er mee kan helpen, laat het ons dan weten.

Wij werken aan:

 1. Wet op de Inlichtingen en veiligheidsdiensten: Wij zijn principieel tegen de sleepwet en maken ons zorgen over de ondermijning van het beroepsgeheim van advocaten en journalisten en zullen misstanden aan de kaak stellen
 2. Open infrastructuur: Wij procederen over reëele tarieven voor toegang tot de kabel
 3. Dataretentie: Het opslaan van telefonie- en datagegevens door overheden en commerciële organisaties baart ons zorgen. Wij praten graag mee over de inhoud van de onvermijdelijke nieuwe Brusselse en Nederlandse wetsvoorstellen
 4. Cryptowars: Wij willen nieuwe wetsvoorstellen om achterdeurtjes in te bouwen in ge-encrypte software tegenhouden (er zijn al voorstellen hiertoe in onder andere Australië, en Amerika)
 5. ePrivacy Verordening: We monitoren de stand van zaken van de ePrivacy verordening en de wettelijke uitzonderingen op het briefgeheim. Wij maken ons zorgen over deep packet inspection bij andere providers, en over de injectie van unieke identifiers in dataverkeer voor marketingdoeleinden, wij lobbyen op deze onderwerpen
 6. Fakenews: We ondersteunen technische initiatieven om fakenews te detecteren. Zie bijvoorbeeld: 888zoeker nepnieuws op YouTube
 7. Internetsurveillance: We willen voorkomen dat internetsurveillance als gevolg van de handhaving van auteursrecht, van bestrijding van terrorisme en kinderporno wordt misbruikt om maatregelen in te voeren die verder gaan dan noodzakelijk is om deze zaken goed te kunnen doen
 8. DNS over https: We ondersteunen DoH (het bevorderen van DNS over https, waardoor dataverkeer wordt versleuteld, zodat data-privacy en -integriteit worden gewaarborgd) en maken ons zorgen over de concentratie van DNS-verkeer bij Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft (GAFAM)
 9. Doorgifte persoonsgegevens: We adviseren over de onderhandelingen van de EU VS over de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS
 10. Privacy: We adviseren over ICANN en WHOIS issues.
 11. Sponsoring: We sponsoren initiatieven als de internet archive, ngo’s als Bits of Freedom, hackfestivals en open source initiatieven
 12. Databescherming in den brede: We adviseren over profilering; van Like-buttons tot de invasie van het fysieke privédomein via Nest, Alexa, software voor scholen en ziekenhuizen, etc