Naar de inhoud Naar het menu

Verzoekschrift Freedom of Information Coalition (FOIC)

Op deze pagina vind je meer informatie over het verzoekschrift dat de coalitie van providers ‘Freedom of Information Coalition’ (FOIC) op 24 mei indient bij het Europese Hof in Luxemburg. 

Persbericht

-----

Amsterdam, 23 mei 2022 

Coalitie van providers en internet- en persvrijheidsorganisaties vraagt oordeel over blokkade RT en Sputnik

Een coalitie van providers en organisaties die opkomen voor internetvrijheid en vrijheid van de pers vraagt de Europese rechter een oordeel te geven over de EU-breed opgelegde blokkade van de Russische staatskanalen RT en Sputnik (en anderen). Daartoe wordt op 24 mei een verzoekschrift ingediend bij het Europese Hof in Luxemburg.

De coalitie stelt dat de Raad van Ministers van de Europese Unie het vergaande besluit om deze zenders te censureren heeft genomen zonder daarbij recht te doen aan de in mensenrechtenverdragen verankerde informatievrijheid hetgeen een fundament is van onze democratie. Er is in alle haast gekozen om over te gaan tot onmiddellijke censuur, zonder dat daar een onafhankelijke en zorgvuldige toetsing aan vooraf is gegaan. Dit roept vragen op over onze rechtsstaat en waar we als samenleving voor staan.

De coalitie is ervan overtuigd dat de geblokkeerde Russische kanalen partijdig zijn en zij verdedigt de inhoud niet. De coalitie ziet het evenwel als haar taak de legitimiteit en proportionaliteit van de maatregelen aan de orde stellen. Het is immers de vraag of de ondemocratische censuurmaatregelen wel gerechtvaardigd zijn. In het bijzonder als ze internet tussenpersonen als poortwachters laten fungeren. "Desinformatie dient in een rechtsstaat niet bestreden te worden met censuur", zo motiveert algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning zijn steun aan deze procedure.

“Als gevolg van de oorlog is de sanctiemaatregel razendsnel opgetuigd en unaniem aangenomen. Door het opleggen van deze maatregel beperkt de overheid het recht op informatie van alle burgers en de vrije pers in de EU”, zegt Wido Potters van BIT, één van de internetproviders in de coalitie.

“Dit is een politiek besluit, zonder rechtelijke toetsing” aldus Rejo Zenger van Bits of Freedom, “De beslissing om informatie ontoegankelijk te maken hoort niet in handen te zijn van onze regeringsleiders, maar in die van onafhankelijke rechters”.

“Dat Internet Service Providers door de maatregel toegang tot informatie moeten blokkeren, staat haaks op het beginsel van netneutraliteit. In de democratische rechtsstaat is een vrij en open internet absoluut noodzakelijk”, aldus ​​​​​​ Anco Scholte ter Horst, directeur van internetprovider Freedom Internet, één van de eisers in het geding.

De klacht van FOIC is erop gericht om de toegang tot alle informatie overeind te houden. Bij het nemen van een besluit van deze omvang in een democratische rechtsstaat moeten de mensenrechten naar behoren worden afgewogen. Dat is nu niet gebeurd.

De coalitie verzoekt het hof deze afweging alsnog te maken.

-----

De FOIC-coalitie bestaat uit een aantal Internet Service Providers, die als eisende partijen optreden:

A2B Internet
BIT
Freedom Internet

De coalitie wordt ondersteund door:

BOF
NVJ
Persvrijheidsfonds 
Open Fiber
Mijndomein
Voys


Links naar opinie/wetenschappelijke stukken: 

FAQ

Heb je een vraag over het verzoekschrift of over de coaliatie? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen, stuur dan een mailtje naar info@freedomnet.nl