Naar de inhoud Naar het menu

Gedragsregels Freedom Communityserver

De Freedom-community server is de online ontmoetingsplaats waar Freedom members elkaar vinden en elkaar vooruit helpen.

 1. Over de community
 2. Algemene voorwaarden - ons beleid en gedragsregels
 3. Onze huisregels en misbruik
 4. Privacyverklaring van de Freedom-community
 5. Welke gegevens verzamelen we op de Freedom-community servers? Waar? Waarom? Hoe lang?

1. Over de community

De Freedom-community is er met name voor bedoeld om technische zaken met elkaar te bespreken. Dingen waar je tegenaan loopt als je onze diensten en producten gebruikt. Dit alles met een positieve toon. Een prettige sfeer vinden wij heel belangrijk, zodat iedereen zich welkom voelt. Alle gebruikers samen zijn hiervoor verantwoordelijk. 

In de community kunnen naast technische vraagstukken ook thema’s als privacy en veiligheid worden besproken. Deze discussies worden altijd met volledig respect naar andere gebruikers en naar de rest van de samenleving gevoerd. 

Als je deelneemt aan de Freedom-community ga je akkoord met onze voorwaarden, huisregels en heb je kennisgenomen van de privacyverklaring;

De software die we gebruiken op onze community server is Discourse (https://www.discourse.org/). Dit is open source software en wordt door ons zelf gehost;  

Je kunt de Freedom-community hier vinden: https://community.freedom.nl/login. Hier log je in met je Freedom-Community account en wachtwoord. Op dit moment is de Freedom-community alleen beschikbaar voor Freedom abonnees;  

2. Algemene voorwaarden - ons beleid en gedragsregels

Wij stellen voorwaarden aan de deelname. Als je deelneemt als gebruiker aan de Freedom-community, dan ga je akkoord met onze voorwaarden. 

Maak geen misbruik van de community. Wat misbruik kan zijn, leggen we hieronder uit. Ook als een gedraging hieronder niet expliciet wordt genoemd, kunnen wij bepalen dat er sprake is van misbruik. Als er sprake is van misbruik dan verbinden wij daar consequenties aan. Dit kan variëren van een waarschuwing en het verwijderen van een bericht tot schorsing of verwijdering van de Freedom-community. Eventueel nemen wij juridische stappen.  

Je bent zelf verantwoordelijk voor alles dat je plaatst en jij moet opdraaien voor de gevolgen. Denk daarom goed na voordat je iets plaatst. Als je niet zeker weet of je iets mag plaatsen, vraag het dan eerst even na bij een moderator. Dit geldt voor zowel de gebruikersnaam en ondertekening als de content van het te plaatsen bericht (ook in privé-berichten).

Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het klikken op (referral) linkjes die je leiden naar buiten het toepassingsgebied van de Freedom-community. Dus: klikken op eigen risico.  

Houd je aan de netiquette: https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt.

Misbruik door illegale praktijken 

In de Freedom-community is absoluut geen plek voor seksisme, racisme of andere vormen van discriminatie op welke grond dan ook. Negatieve en kwetsende uitlatingen naar anderen worden net als extreme politieke uitlatingen dan ook niet getolereerd. 

Natuurlijk treden wij direct op tegen (het plaatsen van) illegale content, zodra wij op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Wij kunnen altijd de autoriteiten inschakelen en de nodige gegevens met hen delen ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek.  

Op onze community is geen plek om de aanpak van illegale (online) praktijken te bespreken en ervaringen daarover uit te wisselen. 

Wij zien hier streng op toe, zodat onze community een veilige en aangename plek blijft voor alle gebruikers. 

Onder illegale praktijken vallen bijvoorbeeld:

 • het plaatsen van (referral) links die verwijzen naar illegale content;  
 • de (referral) link zelf kan onderdeel zijn van het plegen van een strafbaar feit (denk aan phising, spam, malware etc.);
 • het plaatsen of verspreiden van kinderporno;
 • het omzeilen van beveiliging;
 • oplichting, fraude, smaad, laster, belediging etc.

3. Onze huisregels en misbruik

Voorbeelden van ongewenst gedrag waartegen wij kunnen optreden staan hieronder vermeld. Ook dit is geen limitatieve opsomming:

 • Plaats nooit persoonlijke gegevens op de Freedom-community. Niet van jezelf en niet van anderen;
 • Gebruik geen lange citaten en vermeld altijd je bron;  
 • Plaats geen onsmakelijke/ongepaste plaatjes en nooit pornografische of illegale plaatjes. Plaats alleen een afbeelding als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld een foto als je wilt laten zien hoe je thuis je aansluiting hebt ingeregeld en zorg er dan voor dat er geen persoonlijke zaken in beeld zijn; 
 • Maak niet overbodig gebruik van HOOFDLETTERS of misbruik door smileys
 • Geen pesterijen. Val andere gebruikers niet lastig;
 • Doe niet lelijk naar of over andere gebruikers of moderators. Klachten kun je aan de moderators richten; 
 • Plaats geen content met een commercieel doel (dus geen reclame, werving en selectie, handel etc.) en geen ((((tracking links))));
 • Als je ticket wordt gesloten dan hebben we daar een goede reden voor, voer daarom geen discussies hierover in de community;
 • De voertaal in de Freedom-community is Nederlands (en Engels). Zo kunnen wij de inhoud controleren.
 • Als je handelt in strijd met onze regels, dan kan een moderator je daarop aanspreken. Ook kan een andere gebruiker dit gedrag aankaarten bij de moderator. Wij bepalen uiteindelijk of je actie door de beugel kan of niet en wat de gevolgen zijn voor jou. Bij twijfel, neem voordat je plaatst contact op met een moderator. 

Privé-gesprek

Op de Freedom-community server heb je de mogelijkheid om privé-berichten te sturen naar andere gebruikers. Je hebt daar ook de mogelijkheid om andere gebruikers te blokkeren. De moderator kun je nooit blokkeren. Als je ongewenst of illegaal gedrag in een privé-gesprek wil melden, dan kan dat bij de moderator. Plaats nooit de inhoud van een privé-gesprek op het publieke deel van de community.

Informeer jezelf

Lees voor het plaatsen van een topic/draad de (handleiding, tutorial, helpfunctie). Voor vraag en antwoord kun je terecht op de Freedom-community FAQ. Lees dit vooral ook even door voordat je de community gebruikt. Hier staan handige tips.

Zoek voordat je plaatst het juiste subforum, zodat de community overzichtelijk blijft. Voorkom zo dat vraagstukken en discussies dubbel worden geplaatst. Wacht op een antwoord en maak alleen een nieuwe draad aan als je een nieuw onderwerp aansnijdt.   

Altijd geldt: Eerst lezen, dan plaatsen. Je reactie moet zijn op de vraag in het topic. Wijd niet onnodig uit. En lees voordat je plaatst je eigen bericht nog even door.  

Moderator

Om toezicht en overzicht te kunnen houden, stellen wij moderators aan. Je kunt ze herkennen aan het Freedom logo. Moderators zijn medewerkers van Freedom of mensen die door Freedom worden aangesteld als moderator voor een specifieke community. Als je moderator wil worden kun je je aanmelden via community@freedomnet.nl.

De moderator spreekt gebruikers aan op hun gedrag en houdt overzicht in de discussies. Meld ongepaste inhoud bij moderators via een privé-bericht aan de moderator (of per e-mail community@freedomnet.nl).

De moderators kunnen topics sluiten, geplaatste inhoud verwijderen en gebruikers aanspreken op hun gedrag. Zij kunnen waarschuwingen uitdelen en gebruikers van de Freedom-community schorsen of verwijderen. Dit doen zij in onderling overleg en op basis van onze beleidsregels. 

Toegang tot de Freedom-community

Je kunt alleen toegang krijgen tot de Freedom-community door in te loggen met je Freedom account. Je Freedom account is niet zichtbaar voor andere gebruikers, maar wel voor ons. Je kunt bij het inloggen kiezen voor een gebruikersnaam. Om te kunnen inloggen moet je ook een wachtwoord aanmaken. 

Lees voordat je deelneemt aan onze community ons beleid en de gedragsregels even door. 

Wij houden toezicht en bepalen wanneer sprake is van misbruik. Vormen van misbruik worden hierboven al uitgebreid besproken. Ook als we het niet expliciet hebben genoemd, kan er sprake zijn van misbruik. We kunnen altijd geplaatste opmerkingen verwijderen en de gebruiker een waarschuwing geven. Je krijgt dan een waarschuwing in een privé-bericht en een bevestiging daarvan per mail op je Freedom account. Deze aantekening over je gedrag bewaren we zo lang als je deelneemt aan onze community en ook als je geen toegang meer hebt tot de Freedom-community.

Geen toegang (meer) tot de Freedom-community

 • Als je je wachtwoord bent vergeten, dan kun je de wachtwoord vergeten procedure volgen. 
 • Als je account is gehackt, dan is het aan jou om dat te bewijzen. 
 • We kunnen besluiten gebruikers te verwijderen van de Freedom-community of toegang te weigeren. Dit doen we als er volgens ons sprake is van misbruik. Het kan zijn dat je eerst een waarschuwing ontvangt of wordt geschorst.  
 • Als je bent verwijderd en je bent het daarmee niet eens, dan kun je ons een e-mail sturen binnen 6 weken. 
 • Als wij dat nodig vinden, dan zullen wij juridische stappen ondernemen. 

Klachten

Klachten over moderators of andere gebruikers worden niet op in de community zelf besproken, maar direct met ons. Neem contact op met en vermeld duidelijk waar de klacht over gaat. Wij pakken dit zo snel als we kunnen met je op. Wij laten je weten waarom wij de klacht gegrond of ongegrond verklaren.

Aansprakelijkheid en schade

Voor niets dat door gebruikers in de Freedom-community wordt geplaatst dragen wij enige vorm van aansprakelijkheid. Zodra wij op de hoogte zijn, verwijderen we illegale content zo snel als mogelijk van onze community servers. Enige schade die (in)direct is ontstaan door wat gebruikers in de community doen of plaatsen kan niet op ons verhaald worden.

4. Privacyverklaring van de Freedom-community 

We raden je aan geen persoonlijke gegevens op de community servers te plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat persoonlijke gegevens op de community worden geplaatst door gebruikers en ook niet voor eventuele schade of nadelige gevolgen die daardoor ontstaan voor de gebruiker of derden. Zodra wij op de hoogte zijn van het feit dat er persoonlijke gegevens op het forum zijn geplaatst en er bestaat een reden om deze te verwijderen dan zullen wij dat doen.

Als je gebruik maakt van de community en je gaat akkoord met het reglement dan ga je ook akkoord met het feit dat wij peroonsgegevens van jou verwerken. Wij slaan alle gegevens van de Freedom-community server op en kunnen logs en content aan individuele gebruikers koppelen. Dit doen we om onze community veilig te houden en op te kunnen treden tegen misbruik. 

Welke gegevens moet je invullen om gebruik te maken van de Freedom-community?

Je moet inloggen met je Freedom account en wachtwoord. Je maakt een gebruikersnaam aan. Het IP-adres dat wij zien wanneer je bent inlogd is vanaf dat moment gekoppeld aan het Freedom-account. Wij loggen alles dat je doet op de community server.

Welke gegevens zijn zichtbaar voor andere gebruikers?

In het algemeen alleen je gebruikersnaam en natuurlijk alle content die je plaatst. Als je een privé-gesprek met iemand voert kan alleen je gesprekspartner dit zien.

5. Welke gegevens verzamelen we op de community servers? Waar? Waarom? Hoe lang? 

We verzamelen je gebruikersnaam, het Freedom account dat daaraan gekoppeld is, je IP-adres, de tijden waarop je actief was, het soort activiteiten (het voeren van privé-gesprekken, plaatsen van comments) en de content die je plaatst. We bewaren deze gegevens op onze eigen server. We bewaren deze gegevens zodat we misbruik in de community kunnen aanpakken. Voor het opslaan van deze gegevens bestaat op dit moment geen einddatum. 

Welke gegevens zijn zichtbaar voor ons?

Wij kunnen altijd alle content zien die je plaatst, zowel op publieke pagina’s als in privé-gesprekken. Wij zien ook je Freedom account en IP-adres. Ook zien we wanneer je op onze community servers actief was.  

We gebruiken cookies, om gegevens te verzamelen. Dat doen we om het gebruiksgemak van de Freedom-community te verbeteren, technische fouten vast te stellen en te verhelpen, onze community te beschermen tegen misbruik en technische aanvallen en om statistieken te verzamelen. 

Er wordt een session ID gekoppeld aan je IP-adres.