Naar de inhoud Naar het menu

Responsible disclosure beleid

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

 • je bevindingen te mailen naar cert@freedomnet.nl. Gebruik alsjeblieft PGP, onze public key (1FE957E7) staat hier;
 • het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • het probleem niet met anderen te delen, totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij beloven je:

 • wij reageren binnen 3 werkdagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • als je je aan bovenstaande voorwaarden houdt, zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding;
 • wij behandelen de melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • in berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker; en
 • als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een appeltaart :-).
 • Als je wil vermelden we je op de website (Hackers Hall of Fame). 

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Ons beleid en deze tekst voor responsible disclosure zijn gebaseerd op https://responsibledisclosure.nl

NB: Inmiddels is de Leidraad van de NCSC aangepast en op hun website te vinden. De term Responsible Disclosure wordt vervangen door Coordinated Vulnerability Disclosure.