Wil je meekijk-vrij internet?

Onze idealen

Freedom Internet staat voor een vrij, open en toegankelijk internet voor iedereen, waarbij veiligheid, privacy en kwaliteit onze kernwaarden zijn.

Freedom staat voor:

 • Vrijheid – we staan voor een vrij en open internet. Dat doen we door ons in het maatschappelijk debat te mengen en actief op te komen voor digitale burgerrechten. Niet alleen voor onze klanten, maar voor alle internetgebruikers.
 • Privacy – we combineren onze technische expertise met een ethische kijk op privacy. Daarom bieden wij innovatieve producten en diensten die je online leven beschermen en je privacy verbeteren.
 • Kwaliteit – Tevreden klanten en blije medewerkers zijn de basis van een gezond bedrijf. Daarom staat bij ons het belang van onze klanten en medewerkers altijd voorop. Dat is maatschappelijk verantwoord en zuiver ondernemen. En zo kunnen we de beste service leveren.


Het is tijd voor nieuwe vrijheid

De afgelopen 25 jaar hebben we het internet zich zien ontwikkelen. Het begon als een katalysator van vrijheid, democratie en economische groei. Het internet gaf mensen die voorheen niet gehoord werden, een stem en een publiek. Het heeft honderden miljoenen mensen plezier en gemak gegeven. Het internet bracht mensen nader tot elkaar en vergrootte onze blik op de wereld.

Maar de ontwikkelingen gingen niet alleen met zegeningen gepaard. De opkomst van het internet en alles eromheen luidde het tijdperk van de data in. Alles werd meetbaar en volgbaar - en al snel daarna: beïnvloedbaar. Data gingen economische waarde vertegenwoordigen en werden zo belangrijk in de online economie, dat we terechtkwamen in een nieuwe wereld. Het werd ineens normaal dat dingen ‘gratis’ zijn. Maar we weten inmiddels dat voor niets de zon op gaat: je betaalt ervoor met je gegevens. Wat dat precies betekent was lange tijd onduidelijk. Het leek een goede deal: we krijgen diensten die het leven gemakkelijker maken en lijken in ruil daarvoor niets te hoeven inleveren. Anders dan geld zijn onze gegevens oneindig. Dat je ermee kunt betalen geeft het prettige gevoel van een magische schatkist die nooit leeg raakt.

Maar het blijkt anders te zitten: we zijn niet zozeer de ontvangers van gratis diensten, maar de leveranciers van gratis grondstoffen. De gegevens over onze levens, over onze voorkeuren, handelingen en ervaringen werden de belangrijkste grondstof van de nieuwe economie.

De dataruil - onze gegevens voor hun diensten - blijkt bij nader inzien dataroof. Want we hebben niks te kiezen. Onze gegevens worden ongemerkt eindeloos doorverkocht. De technische en juridische werkelijkheid zijn met opzet zo complex gemaakt dat we feitelijk geen keuze meer hebben (‘klik hier om akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden van 23 kantjes’). En bovendien, weigeren is praktisch gezien geen optie. Wie het moderne leven leeft kan zich er simpelweg niet meer aan onttrekken.

Als consument worden we uitgemolken. De nieuwe economische grootmachten, techgiganten en ja, ook internet providers, zien mensen niet als individuen maar als een een productieplatform: ‘If it’s free you’re not the customer, you’re the product'.
 

Veiligheid

De nieuwe economische realiteit houdt in, dat onze gegevens nergens meer veilig zijn. Het idee dat data economische waarde vertegenwoordigen, zorgt ervoor dat overal waar data gegenereerd worden, uitbuiting van die data op de loer ligt. Het is de mantra dat op business schools wordt onderwezen en in de media wordt bezongen. Data moeten worden verzilverd. Bij je bank, bij de winkel waar je je boodschappen doet, bij je telecomprovider. De aandeelhouder verwacht het, de markt dicteert. En overheden surfen mee op de golven van de nieuwe tijd of komen pas na jaren in actie als er uitwassen zijn. Ook bij opsporingsdiensten, uitkeringsinstanties, de belastingdienst en smart-city-besturen groeit de datahonger, samen met het geloof dat burgers volgbaar, meetbaar en kneedbaar moeten zijn.

En zo blijkt de vrijheid die het internet zou brengen, een kooi. Een kooi waarin we vastzitten terwijl onze gegevens vaak onder valse voorwendselen worden afgetroggeld. En die data - onze data - worden vervolgens gebruikt om ons te manipuleren. Dataverzamelaars gebruiken hun immense dataverzamelingen om ons gedrag te voorspellen, en die voorspellingen over ons te verkopen. Inclusief de nudging- en coaxing-technieken die ervoor zorgen dat de voorspellingen uitkomen. Dat we ons gedragen op de manier die van ons gewenst wordt. Zo worden we gemanipuleerd tot het kopen van nog meer dingen die we niet nodig hebben. Gemanipuleerd tot het genereren van nog meer data.

Misschien nog het belangrijkste van alles is, dat het eindeloos doorverkopen en delen van data ook gevaarlijk is. Je kunt er misschien nog mee leven dat je data wordt doorverkocht aan een bedrijf dat je eens een keer een gepersonaliseerde aanbieding doet, maar wat als al die data die over je verzameld zijn, gedeeld worden met een overheid of partij die het niet eens is met wat jij doet of denkt? En die daar ook consequenties aan verbindt? Zoals een land dat je na aankomst op het vliegveld voor je vakantie meteen terugstuurt, omdat uit een instagram-post van acht jaar geleden blijkt, dat je in een land bent geweest dat als vijandig wordt beschouwd? Of dat je in de gevangenis wordt gezet, omdat uit je Facebook profiel blijkt dat je homo bent? Of dat, zoals nu in China gebeurt, je volledige gedrag getrackt wordt en je ‘credit scores’ krijgt toegekend voor goed (lees: door de overheid gewenst) en slecht (afwijkend) gedrag? De lijst voorbeelden is anno 2019 al eindeloos en ook Nederlanders hebben nú al te maken met problemen door datadeling.
 

Tijd voor verandering

Het is tijd voor verandering. Tijd om terug te pakken wat van ons is. Het is tijd voor verzet. 25 jaar geleden zette XS4ALL de poorten tot het internet open in Nederland en wees ons de weg in de nieuwe wereld. De vrijheid die ons steeds meer is afgenomen, willen wij terug helpen veroveren. Freedom vecht voor een vrij internet. Vrij van datahebzucht, vrij van de macht van het geld, vrij om het internet te gebruiken zoals het ooit bedoeld was.

Wij stellen niet winst, maar mensen voorop. Wij handelen vanuit het belang van onze leden. We komen ook op voor de rechten van onze leden. We protesteren tegen de datahonger van de overheid en bedrijven en we zijn niet bang om onze mening te uiten.

We zijn een echt nieuw type internetprovider. Door onze juridische structuur en de principes die we in de statuten verankeren, kunnen we nooit in de verleiding komen om jullie data te gelde te maken. We zullen nooit in de verleiding komen om leden of hun gegevens te verkopen. We zullen nooit in de verleiding komen om onze visie op lange termijn op te offeren ten behoeve van de winst op korte termijn.

We zijn dus ook een provider die nooit méér persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor het laten werken van de diensten die wij leveren. Een provider dus die minimaal logt en minimaal bewaart. Een provider die maximale vrijheid en autonomie garandeert aan zijn leden door encryptie, VPNs, bescherming tegen spyware, en alle andere privacybeschermende technieken die daartoe al ontwikkeld zijn en nog ontwikkeld worden. Die maximale openheid richting haar leden garandeert door volledig transparant te zijn over alle relevante processen en informatie. Een provider die geen technische beperkingen oplegt om commerciële redenen: geen snelheidsbeperkingen, bundels, fair use policies.

Een provider bovendien, die opnieuw geboren wordt uit liefde en nieuwsgierigheid naar techniek. Gedreven door technische expertise in plaats van door marketing. Een provider met zoveel verstand van techniek en technologie dat we goede ontwikkelingen vroeg kunnen omarmen en op tijd aan de bel kunnen trekken als het opnieuw mis dreigt te gaan. Een provider die kritisch en open in gesprek gaat met wetenschap, politiek en technologie. Een provider van betrokken, bevlogen, betrouwbare en vooral ook zeer deskundige mensen met het hart op de juiste plek.

Wij maken ons hard voor een beter internet, daar geloven we in en daar strijden we voor. En laten we wel wezen: het is natuurlijk óók hard nodig dat er een provider komt die het praktische duopolie van Ziggo en KPN doorbreekt!

 

Hoe borgen wij onze idealen?

Freedom Internet borgt haar idealen op de volgende wijzen:

 • Mensen die voor Freedom werken, moeten de idealen van Freedom onderschrijven.
 • Het streven naar het verwezenlijken van onze idealen is statutair vastgelegd bij zowel de BV als bij Stichting Appeltaart, waar de BV onder is gepositioneerd. De B.V. is gehouden om de idealen uit het Corporate Charter na te leven. Stichting Appeltaart heeft als doel om erop toe te zien dat de B.V. het corporate charter daadwerkelijk naleeft. Ze zal dat doen door:
  • Tenminste twee keer per jaar met de directie van Freedom te overleggen.
  • Een keer per jaar een algemene vergadering te organiseren waar klanten inbreng kunnen geven over de maatschappelijke koers.
  • Als aandeelhouder de B.V. te behoeden voor vijandelijke of anderszins ongewenste overnames.
 • Public affairs, oftewel de lobbytak van Freedom Internet, is op het hoogste niveau van Freedom Internet belegd: het hoofd Public Affairs is directielid.
 • De domeinnaam freedom.nl is ons in bruikleen gegeven door Bits of Freedom. In het hiervoor opgestelde contract is geregeld, dat zij de naam terug kunnen eisen als we ons niet aan onze doelstellingen houden. We hebben er zo dus letterlijk baat bij om onze idealen na te streven!
   

Wat doen wij voor jouw internetvrijheid?

Freedom Internet strijdt voor vrijheid op het internet, voor privacy, voor databescherming, voor veiligheid en doet dat waar nodig samen met anderen die digitale vrijheden willen beschermen. We zetten public affairs en juridische instrumenten in-, en schuwen de media niet. Er is een aantal concrete punten te noemen waarop wij ons inzetten, maar deze lijst is niet uitputtend. Als je een misstand wilt aandragen waarvan je denkt dat Freedom er mee kan helpen, laat het ons dan weten

Wij werken aan: 

 1. Wet op de Inlichtingen en veiligheidsdiensten: Wij zijn principieel tegen de sleepwet en maken ons zorgen over de ondermijning van het beroepsgeheim van advocaten en journalisten en zullen misstanden aan de kaak stellen.
 2. Open infrastructuur: Wij procederen over reële tarieven voor toegang tot de kabel.
 3. Dataretentie: Het opslaan van telefoon- en datagegevens door overheden en commerciële organisaties baart ons zorgen. Wij praten graag mee over de inhoud van de onvermijdelijke nieuwe Brusselse en Nederlandse wetsvoorstellen.
 4. Cryptowars: Wij willen nieuwe wetsvoorstellen om achterdeurtjes in te bouwen in ge-encrypte software tegenhouden (er zijn al voorstellen hiertoe in onder andere Australië en Amerika).
 5. ePrivacy Verordening: We monitoren de stand van zaken van de ePrivacy Verordening en de wettelijke uitzonderingen op het briefgeheim. Wij maken ons zorgen over deep packet inspection bij andere providers, en over de injectie van unieke identifiers in dataverkeer voor marketingdoeleinden, wij lobbyen op deze onderwerpen.
 6. Fakenews: We ondersteunen technische initiatieven om fakenews te detecteren. Zie bijvoorbeeld: 888zoeker nepnieuws op YouTube
 7. Internetsurveillance: We willen voorkomen dat internetsurveillance als gevolg van de handhaving van auteursrecht, van bestrijding van terrorisme en kinderporno wordt misbruikt om maatregelen in te voeren die verder gaan dan noodzakelijk is om deze zaken goed te kunnen doen.
 8. DNS over https: We ondersteunen DoH (het bevorderen van DNS over https, waardoor dataverkeer wordt versleuteld, zodat data-privacy en -integriteit worden gewaarborgd) en maken ons zorgen over de concentratie van DNS-verkeer bij Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft (GAFAM).
 9. Doorgifte persoonsgegevens: We adviseren over de onderhandelingen van de EU VS over de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS.
 10. Privacy: We adviseren over ICANN en WHOIS issues.
 11. Sponsoring: We sponsoren initiatieven als de internet archive, ngo’s als Bits of Freedom, hackfestivals en open source-initiatieven.
 12. Databescherming in den brede: We adviseren over profilering; van Like-buttons tot de invasie van het fysieke privédomein via Nest, Alexa, software voor scholen en ziekenhuizen, etc.