Naar de inhoud Naar het menu

Europees Parlement stemt voor DSA

nieuws/220121-europees-parlement.png

DSA: de wet digitale diensten

Deze week stemde het Europees Parlement voor de DSA. De afkorting DSA staat voor Digital Services Act. In het Nederlands: de wet inzake digitale diensten. Deze nieuwe Europese wet is bedoeld om internet platforms te reguleren. Online gebruikers en consumenten worden hierdoor beschermd. Het is niet zo dat er tot nu toe geen regels bestonden waar de platforms zich aan moeten houden. Die regels zijn simpelweg na zo'n 20 jaar aan vernieuwing toe. De nieuwe wet komt te gelden naast de e-Commerce Richtlijn uit het jaar 2000. Hoog tijd dus om onze inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren in nieuwe wetgeving om te zetten.

Amendementen

Eind 2020 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de DSA. Het Europees Parlement heeft zich over dit voorstel gebogen. Tot de stemming van gisteren kon het wetsvoorstel nog worden veranderd. Er zijn daartoe veel amendementen ingediend waarover is gestemd. Amendementen zijn voorstellen tot wijziging van specifieke onderdelen van de wet. 

Actie en lobby

Om deze amendementen erdoorheen te krijgen, is aan alle kanten actie gevoerd. Aan de ene kant om ervoor te zorgen dat deze wet daadwerkelijk de macht van big tech inperkt. Dit gebeurde o.a. in de vorm van de Tracking Free Ads Coalition, waarbij wij vorig jaar zijn aangesloten. Aan de andere kant is op enorme schaal lobby gevoerd door big tech. De uitkomst wordt door vele privacy voorvechters als positief ervaren. Al wordt ook genoemd dat een kans is gemist om surveillance advertisement helemaal te verbieden. In de VS ligt op dit moment een dergelijk voorstel.

Een positieve uitkomst 

Wij lichten er een paar onderdelen uit, waarover wij zeer positief gestemd zijn:
  1. Dark patterns worden aangepakt. Niet langer mag jij met trucjes worden gemanipuleerd om je toestemming te geven, zodat je kan worden gevolgd over het internet, terwijl je dit misschien helemaal niet wilt. (Artikel 13 bis, amendement 202)
  2. Toestemming weigeren voor persoonlijke advertenties wordt net zo makkelijk en gaat zo snel als toestemming geven. Ook als je geen toestemming geeft voor persoonlijke advertenties moet je toegang houden tot het platform. (Artikel 24 lid 1 bis, amendement 499)
  3. Gevoelige of bijzondere gegevens mogen voor online advertenties niet gebruikt worden en kinderen worden beschermd tegen gerichte reclame. (Artikel 24 lid 1 ter, amendement 500)
De tekst van de wet is nog niet definitief. Met deze versie van de wet in de hand, zal het Parlement verder onderhandelen met de Raad en de Commissie. Het duurt dus nog even voordat de wet inwerking treedt en zal gelden.
De Europese wet werkt direct door in alle lidstaten, dus ook in Nederland. In de praktijk komt het erop neer dat je direct een beroep kunt doen op de DSA. Ook zal bestaande Nederlandse wetgeving op sommige punten wordt aangepast zodat deze in lijn is met de DSA.

 
Op deze pagina vind je alle teksten van de artikelen en amendementen. De nummers van de artikelen en amendementen waar wij het in dit artikel over hebben zijn: 
 
  • Artikel 13 bis, amendement 202
  • Artikel 24 lid 1 bis, amendement 499
  • Artikel 24 lid 1 ter, amendement 500