Naar de inhoud Naar het menu

Freedom start proeftuin om de digitale kloof te dichten

Een vrij en open internet, (nog) niet voor iedereen

nieuws/231003-proeftuin-westerkwartier.png

Freedom ziet internet als een basisvoorziening waar iedereen recht op heeft. Freedom staat immers voor een open en veilig internet, dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. “Dat is het op dit moment niet. We hebben daarom direct toegezegd toen Stichting 48percent.org ons in 2021 vroeg mee te doen aan Proeftuin Digitaal Meedoen Westerkwartier. Dit project draagt bij aan onze missie en staat ons daarom op het Freedom-lijf geschreven.” Legt Anco (CEO Freedom) uit. De proeftuin gaat na een uitgebreid vooronderzoek nu op zoek naar deelnemers. In dit artikel leggen we je meer uit over de proeftuin.

Digitalisering zorgt voor groeiende kansenongelijkheid

Niet iedereen heeft gemakkelijk toegang tot het internet. Dit komt door bijvoorbeeld armoede, digitale geletterdheid, taal of wantrouwen. De digitalisering van de samenleving gaat zo snel, dat het voor bijna iedereen moeilijker wordt om bij te houden. De groep die niet kan meekomen in die snelle digitale wereld wordt daarom groter. Het gaat in Nederland om 2,5 tot 5 miljoen mensen. Om de digitale kloof te dichten is een concrete en effectieve aanpak nodig. Hier draagt Freedom graag aan bij. 

Steeds meer voorzieningen en diensten worden vervangen door digitale varianten. Denk aan contact met de overheid, onderwijs, zorg en (het vinden van) werk. “Uit onderzoek blijkt dat ongeveer tweeënhalf miljoen mensen moeite hebben met het gebruiken van digitale apparaten. En als je naar het grotere plaatje kijkt, dan zie ik groeiende kansenongelijkheid als gevolg van digitalisering. Daarom is het belangrijk om de digitale kloof te dichten.” licht Projectleider Pollien van Keulen van de Stichting 48percent toe. 

Wat is Proeftuin Digitaal Meedoen Westerkwartier?

Proeftuin Digitaal Meedoen Westerkwartier is één van de drie landelijke proeftuinen waarin wordt onderzocht hoe de digitale kloof kan worden gedicht. Dit gebeurt door digitale inclusie. Daarvoor zijn drie zaken van belang:

  1. Goede toegang tot het internet: Freedom onderzoekt hoe we het sociaal internetaanbod kunnen vormgeven en voortzetten ook na de proeftuin. Dit gebeurt in overleg met de beheerder van het glasvezelnetwerk. 
  2. Een werkend apparaat: alle deelnemers krijgen van de Gemeente en deelnemende partners van de proeftuin een apparaat dat ze mogen behouden ook na de proeftuin.
  3. Kennis over en hulp bij gebruik: Lokale organisaties die goed zijn ingebed in de gemeenschap bieden cursussen op een publiek toegankelijke plek. Een voorbeeld hiervan zijn de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. 

Deelnemers Proeftuin 

Om de Proeftuin Westerkwartier goed voor te bereiden is het maatschappelijk middenveld ingeschakeld. Begin dit jaar is een bewonerspanel uitgevoerd waaruit volgt dat wederzijds vertrouwen en een goede informatievoorziening van belang zijn voor het laten slagen van de proeftuin. Aan de hand van het vooronderzoek is bepaald welke groep huishoudens in aanmerking komt voor deelname aan de proeftuin voor 1 jaar.  

In totaal kunnen 50 huishoudens meedoen in de gemeente Westerkwartier, provincie Groningen. De samenstelling van de huishoudens is verschillend.  

Ieder huishouden ontvangt een jaar lang:
•    Een internetabonnement van 1 Gbit/s via glasvezel voor 30 euro per maand;
•    Eén apparaat, zoals bijvoorbeeld een refurbished laptop;
•    Verschillende cursussen om de digitale toegankelijkheid te vergroten. 

Welke partijen werken mee aan Proeftuin Digitaal Meedoen Westerkwartier?

Stichting 48percent is dit project in 2021 begonnen en vroeg Freedom om mee te doen. Andere organisaties die bijdragen zijn Humanitas Westerkwartier, Glasdraad, Biblionet Groningen, Sociaal Werk De Schans, Gemeente Westerkwartier, Provincie Groningen, de Alliantie Digitaal Samenleven en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wat gebeurt er in en na een jaar proeftuin?

De proeftuin is een onderzoek om te kijken waar de deelnemers behoefte aan hebben. We onderzoeken wat er goed ging en waar we aan moeten werken richting landelijke uitrol. De proeftuin duurt 1 jaar maar het gereduceerd internettarief kan 3 jaar lang worden aangeboden. We hopen met de resultaten uit de proeftuin te kunnen bijdragen aan een nationaal model. Centre for Digital Inclusion van de Universiteit Twente monitort het effect en de resultaten van de aanpak.


Meer lezen over de proeftuin/sociaal internet:

Proeftuin Westerkwartier
https://digitaalsamenleven.nl/proeftuin-westerkwartier/

Persbericht Digitaal Meedoen pakket Alliantie
https://digitaalsamenleven.nl/nieuws/digitaal-meedoen-pakket/

Plannen overheid i.v.m. sociaal internetaanbod
https://tweakers.net/nieuws/203444/staatssecretaris-wil-werken-aan-goedkoop-internet-voor-burgers-met-laag-inkomen.html