Naar de inhoud Naar het menu

Geen tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM

Wetsvoorstel wordt ingetrokken

nieuws/220120-wetsvoorstel-afgekeurd.png

Het wetsvoorstel

Op 29 mei 2020 werd het wetsvoorstel ingediend. Het houdt een (tijdelijke) wijziging van de Telecommunicatiewet in.

Telecomproviders kunnen worden verplicht gegevens te delen met het RIVM. De gegevens zijn verkeers- en locatiegegevens van hun klanten. Het doel is het bestrijden van infectieziekten.

Bits of Freedom (BOF) en T-Mobile spreken zich uit over het wetsvoorstel

Om het wetsvoorstel te bespreken worden in oktober 2020 verschillende experts uitgenodigd. Bits of Freedom is een van die experts. Op haar website legt BOF uit waarom zij niet achter het wetsvoorstel staat. Er bestaat teveel onduidelijkheid over het doel, de noodzaak en het effect ervan. Daarbij is onvoldoende gekeken naar alternatieven. De grootschalige inbreuk op de privacy is daarom niet gerechtvaardigd. BOF zegt dat er sprake is van "massasurveillance zonder duidelijk doel".  

Voor het rondetafelgesprek legt T-Mobile per brief uit waarom zij bezwaren heeft. Het is niet duidelijk waarom het RIVM precies deze gegevens nodig heeft. Ook is niet helder hoe de RIVM deze gegevens precies verwerkt. T-Mobile is er niet van overtuigd dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor opsporing. Ook moet de Autoriteit Persoonsgegevens akkoord gaan met het wetsvoorstel, voordat T-Mobile erin mee kan gaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens is kritsch

Als raadgever is ook de AP betrokken. De AP vindt dat het doel en de noodzaak van het wetsvoorstel niet voldoende zijn onderbouwd en dat belangrijke waarborgen ontbreken. Het belang van de bestrijding van infectieziekten wordt erkend, maar ook het feit dat dat niet op deze manier kan gebeuren. 

Het wetsvoorstel is ingetrokken

Nadat het wetsvoorstel in februari 2021 door de Tweede Kamer controversieel is verklaard, heeft het kabinet afgelopen maandag aan de Tweede Kamer geschreven dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken.
 

Freedom is erg blij met deze uitkomst. Onze privacy is beschermd omdat dit wetsvoorstel niet is aangenomen. Een goede afweging en het betrekken van experts is van groot belang. Zo wordt de wet voldoende getoetst en worden verschillende perspectieven betrokken.