Naar de inhoud Naar het menu

Mailaccounts tijdelijk geblokkeerd

Lees verder over oorzaak en afhandeling incident

nieuws/230322-email-incident.png

Afgelopen weekend is de toegang tot een beperkt aantal mailaccounts tijdelijk geblokkeerd geweest. We willen graag iedereen informeren over de reden van deze tijdelijke blokkade. Deze blokkade is inmiddels bij alle klanten weer opgeheven. Als het goed is kan iedereen nu dus weer bij de mail. Als je er op dit moment niet bij kunt, neem contact op met helpdesk@freedomnet.nl.

Waarom zijn een aantal mailaccounts tijdelijk geblokkeerd?
Onze partner Soverin regelt de maildienst voor Freedom klanten. In de nacht van donderdag 16 maart 2023 op vrijdag 17 maart 2023 vond bij Soverin een kortdurend incident plaats. Het resultaat was dat een beperkt aantal klanten mails heeft ontvangen die niet voor hen bedoeld waren.

Nadat dit door klanten bij ons is gemeld, is Soverin direct gestart met grondig onderzoek. Een aantal mailaccounts is tijdelijk geblokkeerd om te onderzoeken of er mails in de mailbox terecht waren gekomen, die niet voor die accounts bedoeld waren. De oorzaak van het incident is een menselijke fout. Soverin heeft direct maatregelen genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Soverin heeft eerst vastgesteld om welke accounts het mogelijk zou gaan. Deze accounts zijn tijdelijk geblokkeerd en geautomatiseerd nader onderzocht. Daarna zijn deze accounts geverifieerd en weer vrijgegeven. 

We hebben iedereen van wie het account tijdelijk ontoegankelijk was persoonlijk benaderd. Daarnaast hebben we van een heel klein aantal personen kunnen vaststellen dat mail aan hen gericht per ongeluk bij iemand anders in de mailbox terecht is gekomen. Deze personen hebben we geïnformeerd.
Mocht je ondanks de genomen maatregelen toch een mail tegenkomen die niet voor jou bedoeld is, laat dit aan ons weten via helpdesk@freedomnet.nl en verwijder de mail uit je inbox en prullenbak.

Zowel Soverin als Freedom hebben een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met dit incident en datalek. Soverin onderzoekt verder en zal op een later moment een analyse online zetten. Deze informatie zullen wij vertalen naar het Nederlands en op onze website publiceren.

Hieronder vind je de FAQ. Zie ook de website van Soverin voor meer informatie en updates: https://soverin.net/help/news/updates/2023/03/18/incident/

Freedom en Soverin betreuren dit voorval. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.

FAQ