Naar de inhoud Naar het menu

Stichting Appeltaart

Freedom heeft naast gewone aandelen ook een prioriteitsaandeel dat is ondergebracht in een stichting. Bij Freedom is dat Stichting Appeltaart. De stichting is daarmee aandeelhouder van Freedom en bewaakt de naleving van de waarden van Freedom Internet. Deze waarden zijn vastgelegd in het Corporate Charter.  

De stichting heeft vier onbezoldigde bestuurders:
•    Simon Besteman, voorzitter
•    Sjoera Nas, bestuurslid
•    Mohamed Metalsi, penningmeester
•    Niels de Winne, secretaris

De Stichting Appeltaart is de komende drie jaar gericht op controle en ondersteuning van de bestuurders van Freedom Internet B.V., met als doel om aan het einde van de periode een break-even point te bereiken, met een positieve cashflow. Bij winst uit de onderneming zal de stichting acteren als een fonds waaruit initiatieven voor innovatieve en/of maatschappelijke oplossingen met betrekking tot het internet gefinancierd kunnen worden. In het beleidsplan 2021 – 2024 staan de ambities en het strategisch stappenplan. Bij een positieve cashflow zal een activiteitenverslag worden gemaakt met daarin de door stichting Appeltaart bekostigde activiteiten en initiatieven.  

De adviezen van de stichting over de maatschappelijke koers komen in het jaarverslag van Freedom Internet B.V. De stichting geeft daarnaast bindend advies bij eventuele overnames door of van Freedom. Daarnaast organiseert de stichting jaarlijks een ledenvergadering om de klanten te raadplegen over het gevoerde en te voeren maatschappelijk beleid.

Voor contact met de stichting, mail naar info@stichtingappeltaart.nl

Overige gegevens stichting Appeltaart:
KVK: 74357670 
RSIN: 859868187 
REKNR: NL48BUNQ2034852591