Naar de inhoud Naar het menu

Update van Freedom februari 2024

nieuws/220509-consumentenbond-.png

Ook in de (dit jaar iets minder korte) maand februari is weer veel gebeurd! Hieronder lees je welke onderwerpen ons de afgelopen periode bezig hielden.

SIDN en Amazon

Begin februari ontstond grote ophef in de internetgemeenschap over een blogpost van SIDN. De stichting, die in het leven is geroepen om het .nl domein te beheren, besloot een flink deel van de ICT over te zetten naar de cloud van Amazon (AWS). Internet Society Nederland (ISOC NL) stelde in een open brief teleurgesteld te zijn over het handelen van SIDN. De brief is mede ondertekend door Freedom.    

Over de actie van SIDN werden kamervragen gesteld. Inmiddels is het gesprek tussen verschillende betrokken partijen op gang. Hierover bericht ISOC NL op haar website. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Rechtszaak The Privacy Collective

The Privacy Collective voert een rechtszaak tegen Oracle en Salesforce. Freedom was aanwezig op de zitting bij het hof in Amsterdam op 8 februari. De uitspraak wordt op 18 juni 2024 verwacht. Je kunt een verslag teruglezen op de website van stichting The Privacy Collective. Ook schreef Internet Society Nederland een post over deze rechtszaak

Onderzoek sociaal internet

Freedom is betrokken bij de proeftuin Digitaal Meedoen in Westerkwartier. In deze proeftuin faciliteert Freedom de internetverbinding voor de deelnemers. Ook onderzoeken we met stichting 48percent hoe we in Nederland tot een sociaal internettarief kunnen komen. Een belangrijke doelstelling van Freedom is immers: een goed toegankelijk internet voor iedereen. 

Het Ministerie van Economische Zaken geeft vooral aan dat rekening moet worden gehouden met regels inzake mededinging en staatssteun. Sommige providers hebben een aanmerkelijke marktmacht, maar Freedom niet. Daarom zijn wij in de gelegenheid te onderzoeken hoe we binnen de gestelde kaders wel degelijk een sociaal internettarief kunnen vormgeven. Dat gaan we de komende tijd onderzoeken.

Freedom bij werkgroep duurzaamheid

Freedom voegde zich deze maand bij de nieuw op te richten werkgroep duurzaamheid van Dutch Cloud Community. Het thema duurzaamheid kwam ook terug in het rapport van de staat van de digitale infrastructuur van de overheid. Hierover berichtte onze branchevereniging NLConnect.   

Hoe gaat het met noyb?

Voor de dag van de gegevensbescherming op 28 januari ondervroeg noyb duizend privacy professionals over de privacywet, de AVG. De conclusie van noyb is: er valt eigenlijk niks te vieren. Er bestaan nog steeds veel problemen vooral in verband met de gebrekkige handhaving van de AVG in verschillende lidstaten. 

Binnenkort bepaalt de European Data Protection Board (hierna de EDPB) of de ‘betalen of toestemmen’ methode van Meta door de beugel kan. Deze beslissing is volgens noyb bepalend voor onze mogelijkheid om online vrijelijk toestemming te kunnen blijven geven. Als Meta geen halt wordt toe geroepen, kunnen andere bedrijven in de voetsporen van Meta treden. Dan wordt onze online privacy voor de meesten onbetaalbaar. Daarom dringt noyb met 27 andere NGO’s erop aan bij de EPDB om onze fundamentele rechten in overweging te nemen. Veel lidstaten lijken nu de kant van Meta te kiezen. Dat is geen goed nieuws voor onze privacy.

Digitale dienstenwet in werking

Sinds 17 februari 2024 geldt de digitale dienstenwet. Om deze Europese wet in Nederland te kunnen toepassen wordt aan een nationale uitvoeringswet gewerkt. De ACM is aangewezen als coördinator en kan handhaven zodra de uitvoeringswet van kracht is.

Hierover is de Tweede Kamer per kamerbrief op 13 feb 2024 geïnformeerd.

Publicaties

Onze branchevereniging NLConnect publiceerde het jaarsverslag 2023. Freedom heeft aan verschillende lobbyprojecten meegewerkt.

Ook Euroispa, de Europese vereniging van ISPs, publiceerde het jaarverslag 2023. Freedom is vaste overleg partner bij alle commissies. Ook dragen we bij aan white papers en gesprekken met de Europese instituten.

De Europese wetgever publiceerde haar plannen over de Europse infrastructuur.

De Nederlandse overheid publiceerde haar werkagenda op het gebied van digitalisering.

Wat ons opviel in de media en online:

>Sociale media als nutsvoorziening: fragment op radio 1.

>Internetvrijheid Rusland: fragment op radio 1.

>Digitale inclusie en internet als mensenrecht: artikel van Yes magazine

>De overheid wil een eigen chatapplicatie laten ontwikkelen: motie aangenomen.

>De eerste week van 2024 verdiende big tech al genoeg om de boetes van 2023 te betalen: artikel van Proton.

>De MIVD onthult informatie over spionage op defensie.nl en op ncsc.nl.

>De overheid start een campagne over twee factor authenticatie op een speciaal daarvoor ingerichte website.