Naar de inhoud Naar het menu

Privacyverklaring historie

Freedom neemt jouw privacy serieus. We hebben een uitgebreide privacyverklaring.

Op deze pagina houden we de wijzigingen bij die we maken in onze privacyverklaring. De meest recente wijziging staat bovenaan. Dan hoef je zelf niet te speuren in de kleine lettertjes.

Wijzigingen in onze privacyverklaring sinds de eerste versie van 1 mei 2020:

Datum Waar Wijziging
28 juli 2022 Onder paragraaf 9: cookies en pixels

Toegevoegd:

Het woord 'third party' in de eerste zin van de eerste alinea.

Aangepast:

De eerste zin van de tweede alinea. 

22 november 2021 Onder paragraaf 5: Hoe lang en waar bewaren we je gegevens. Sub paragraaf: Gegevens en je modem

In het geheel vervangen, de oude tekst was:
Freedom heeft toegang tot je modem en kan op afstand instellingen aanpassen, zodat je internetverbinding veilig blijft. Dat gaat via onze ACS (server). Onze technici en helpdeskmedewerkers kunnen met jouw toestemming meekijken in je modem. Hier leggen we uit om welke gegevens het gaat, wat het betekent voor je privacy en hoe we dat nog gaan verbeteren.

Welke gegevens kan Freedom inzien?
Het gaat om technische gegevens van het modem zoals:

 • IP-adressen
 • DNS server
 • modem type
 • modem firmware

Deze gegevens worden ongeveer elke 5-10 minuten vanuit je modem naar onze ACS gezonden.

Waarom is dit nodig en wat doet Freedom met deze gegevens?
Dit doen we voor het bieden van technische ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens een verstoring van je internetverbinding (en je interne netwerk). We bewaren deze gegevens totdat er nieuwe gegevens binnenkomen, dus ongeveer 5-10 minuten. We houden geen log (historisch overzicht) bij. 

Hoe zit het met de apparatuur in een thuisnetwerk?
We kunnen zogenaamde metadata zien over gekoppelde apparatuur in jouw thuisnetwerk, zoals de naam van je speaker, mobiele telefoon en printer. Dit kan alleen als we ze actief uitvragen vanuit onze ACS, maar dat doen we niet omdat we deze gegevens niet nodig hebben.

Het plan: Freedom gaat nog minder uitlezen
Je modem wordt automatisch aangemeld bij onze ACS en daardoor kunnen we hoe dan ook bij instellingen die privacygevoelig zijn. Dat past niet bij Freedom en daarom gaan we deze mogelijkheid nog verder inperken. Freedom wil per 1 september 2020 nog de volgende gegevens kunnen uitlezen en opslaan:

 • Technische gegevens over de internetconnectie;
 • Technische gegevens en instellingen van het modem;
 • Technische instellingen van het netwerk bij de klant zonder gegevens op te halen over de gekoppelde clients

Freedom wil alleen technische gegevens
We willen zo veel mogelijk gegevens meteen weggooien zonder ze op te slaan. Zo blijven jouw (persoonlijke) gegevens en privacygevoelige data zo veel mogelijk bij jou. Freedom wil straks alleen over technische gegevens beschikken om noodzakelijke technische ondersteuning te kunnen bieden.

Geen contact tussen je modem en ACS 
Je kunt zelf je modem zo instellen dat er geen contact wordt gemaakt met de ACS. Let op: We kunnen je dan minder technische ondersteuning bieden. Hier vind je de handleiding.

11 oktober 2021 Onder paragraaf 9 Cookies en pixels: Belonen van partner- en vergelijkingswebsites Toevoeging

Belonen van partner- en vergelijkingswebsites
Als je op de website van Freedom terecht komt via een partner- of vergelijkingswebsite, dan krijg je een melding te zien. Zodra jij klant wordt willen we de site waar je vandaan komt daarvoor belonen. Om dat te kunnen doen bewaren we 30 dagen je postcode en huisnummer op onze server. Maar alleen als jij daarmee akkoord gaat!
12 augustus 2020 Lijst met gegevensverwerkers Wijziging

We hebben een aantal partijen die we op deze lijst hadden staan weggehaald. Zij zijn geen verwerkers, maar zij zijn (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken (in de zin van artikel 4(7) AVG). Wij zullen de lijst aanvullen zodra wij nieuwe verwerkersovereenkomsten sluiten. 
12 augustus 2020

Paragraaf 3 onder: De rest van de privacyverklaring

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Wijziging

Het voeren van onze dienstverlening, het beheren van systemen en communicatie met jou is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Freedom en jou.

Wijziging

Daarnaast bestaan er een aantal wettelijke verplichtingen.
12 augustus 2020 Inleidende tekst onder: De rest van de privacyverklaring Toevoeging en Wijziging

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden. De wijzigingen die we hebben doorgevoerd in onze privacyverklaring noteren we in de privacyverklaringhistorie.

Als we de privacyverklaring uitbreiden of veranderen ten opzichte van oudere versies, dan kun je dat terugvinden op de website.

26 juni 2020

Paragraaf 5 onder: De rest van de privacyverklaring

Hoe lang en waar bewaren we je gegevens?

Toevoeging

Gegevens en je modem
Freedom heeft toegang tot je modem en kan op afstand instellingen aanpassen, zodat je internetverbinding veilig blijft. Dat gaat via onze ACS (server). Onze technici en helpdeskmedewerkers kunnen met jouw toesteming meekijken in je modem. Hier leggen we uit om welke gegevens het gaat, wat het betekent voor je privacy  en hoe we dat nog gaan verbeteren.

Welke gegevens kan Freedom inzien?
Het gaat om technische gegevens van het modem zoals:

 • IP-adressen;
 • DNS server;
 • modem type;
 • modem firmware.

Deze gegevens worden ongeveer elke 5-10 minuten vanuit je modem naar onze ACS gezonden.

Waarom is dit nodig en wat doet Freedom met deze gegevens?
Dit doen we voor het bieden van technische ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens een verstoring van je internetverbinding (en je interne netwerk). We bewaren deze gegevens totdat er nieuwe gegevens binnenkomen, dus ongeveer 5-10 minuten. We houden geen log (historisch overzicht) bij. 

Hoe zit het met de apparatuur in een thuisnetwerk?
We kunnen zogenaamde metadata zien over gekoppelde apparatuur in jouw thuisnetwerk, zoals de naam van je speaker, mobiele telefoon en printer. Dit kan alleen als we ze actief uitvragen vanuit onze ACS, maar dat doen we niet omdat we deze gegevens niet nodig hebben.

Het plan: Freedom gaat nog minder uitlezen
Je modem wordt automatisch aangemeld bij onze ACS en daardoor kunnen we hoe dan ook bij instellingen die privacygevoelig zijn. Dat past niet bij Freedom en daarom gaan we deze mogelijkheid nog verder inperken. Freedom wil per 1 september 2020 nog de volgende gegevens kunnen uitlezen en opslaan:

 • Technische gegevens over de internetconnectie;
 • Technische gegevens en instellingen van het modem;
 • Technische instellingen van het netwerk bij de klant zonder gegevens op te halen over de gekoppelde clients


Freedom wil alleen technische gegevens
We willen zo veel mogelijk gegevens meteen weggooien zonder ze op te slaan. Zo blijven jouw (persoonlijke) gegevens en privacygevoelige data zo veel mogelijk bij jou. Freedom wil straks alleen over technische gegevens beschikken om noodzakelijke technische ondersteuning te kunnen bieden.

Geen contact tussen je modem en ACS 
Je kunt zelf je modem zo instellen dat er geen contact wordt gemaakt met de ACS. Let op: We kunnen je dan minder technische ondersteuning bieden. Hier vind je de handleiding.

1 mei 2020 De eerste privacyverklaring.